สินค้าคุณภาพของเรา ตามแต่ท่านจะเลือกสรร

พิเศษ สินค้าสำเร็จรูป ขายปลีก ราคาโรงงาน... >>

Composite Can: Tight Can

กระป๋องปิดสนิท สำหรับบรรจุอาหาร... >>

Compersite Can: Closable & Openable

กระป๋องเปิดปิดได้ สำหรับ สินค้าทั่วไป... >>

Fibre Drum

ถังกระดาษ สำหรับใส่สารเคมี... >>

Fancy Tube

กระป๋องออกแบบ เฉพาะสำหรับสินค้าของคุณ... >>

Core tape, Tube

แกนกระดาษ สำหรับม้วนแผ่นฟิลม์ ม้วนเทปกาว ฯลฯ... >>