สินค้าคุณภาพของเรา ตามแต่ท่านจะเลือกสรร

Compersite Can: Tight Can


กระป๋องปิดสนิท
 

มีคุณสมบัติ เมื่อปิดผนึกแล้ว สามารถกันการซึมผ่านเข้าออก ของความชื้น และก๊าซต่างๆ
ช่วยถนอมอาหารให้ยาวนาน เหมาะสำหรับบรรจุอาหารแห้ง เช่น ขนมอบกรอบ
ถั่วหรือผลไม้ทอดกรอบ อาหารผง ครีมเทียม คุ๊กกี้ ใบชา ฯลฯ
มีทุกขนาดตามมาตรฐาน เริ่มด้วย 65, 73, 76.3, 83, 99, 127, 153 มม.

ข้อมูล และรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝากระป๋อง
ปิดสนิทด้วยฝาห่วงดึง (Easy Open/Pull Ring) หรือขึงปิดด้วยแผ่นฟลอย์ (Membrane Type)

ผิวกระป๋องภายนอก
เป็นฉลากพิมพ์สอดสีสวยงาม
ผิวกระป๋องภายใน
บุด้วยอลูมิเนียมฟลอย์ลามิเนท
ก้นกระป๋อง
ปิดสนิทด้วยแผ่นเหล็กอาบดีบุก (Tin Plate)
เพิ่มด้วย
ฝาพลาสติกสำหรับปิด หลังจากเปิดฝาดึงแล้ว